PRODUKCJA IZOLATORÓW

dla energetyki zawodowej, przemysłu, hut i kopalń.

Firma KIZO powstała w 1995 i od tego czasu specjalizuje się w produkcji izolatorów oraz urządzeń przeznaczonej dla energetyki zawodowej.

Produkowane w Mikołowie izolatory pracują w energetyce, przemyśle, hutach i kopalniach w Polsce jak również poza granicami kraju.

Nieograniczamy swoich kontaktów handlowych z klientami wyłącznie do czynności związanych z samą sprzedażą, lecz bierzemy czynny udział w rozwoju oferowanych produktów i dostosowaniu ich do aktualnych wymagań klienta.

Ponad 20 lat współpracy z największymi i najważniejszymi przedstawicielami firm z branży, daje nam wiele doświadczeń które przekładają się na zaufanie i wysoką jakość świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy!

Projekt: Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego, realizowany w ramach POIR działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4.
Numer umowy o dofinansowanie: Nr POIR.04.01.04-00-0073/15

Współpracujemy z najlepszymi:

(kliknij, aby zobaczyć referencje)