PRODUKCJA IZOLATORÓW

dla energetyki zawodowej, przemysłu, hut i kopalń.

Przetargi

Projekt: Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego, realizowany w ramach POIR działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4.

Numer umowy o dofinansowanie: Nr POIR.04.01.04-00-0073/15

Zapytanie ofertowe nr 1/KIZO

Forma do wykonywania odlewów ciśnieniowych izolatorów przepustowych z kompozycji epoksydowej.

Zapytanie ofertowe nr 2/KIZO

Tory prądowe
do izolatorów przepustowych.

Zapytanie ofertowe nr 3/KIZO

Badania wyładowań niezupełnych izolatorów przepustowych.

Zapytanie ofertowe nr 4/KIZO

Badania mechaniczne izolatorów przepustowych.