PRODUKCJA IZOLATORÓW

dla energetyki zawodowej, przemysłu, hut i kopalń.

Wskaźnik napięcia typu WN

Budowa / Opis

Wskaźnik napięcia w obudowie z tworzywa sztucznego wykonywane są w dwóch wersjach funkcjonalnych:

  • WN 1 – panel czołowy wyposażony w trzy lampki sygnalizujące obecność napięcia w 3 fazach
  • WN 2 – wyposażony jak WN 1 oraz dodatkowe gniazda kontrolne dla każdej z 3 faz współpracujące z próbnikiem napięcia PN. Próbnik napięcia PN, jako element dodatkowy wyposażony w lampkę sygnalizacyjną, służy do kontroli prawidłowości działania lampek neonowych wskaźnika. Poprawne działanie próbnika można sprawdzić poprzez włożenie do gniazdka 230 V AC.

Wskaźnik napięcia WN1

Wskaźnik napięcia WN2

Uwagi dodatkowe

Izolatory z wskaźnikiem należy podłączyć przewodem o przekroju 0,75-1,5 mm2 i wytrzymałości elektrycznej izolacji 750 V. Aby uniknąć zakłóceń sygnałów spowodowanych przez silne pola magnetyczne zaleca się prowadzić przewody skręcone ze sobą. W przypadku bardzo silnych zakłóceń sygnału przewody należy ekranować. Warunkiem poprawnej i bezpiecznej pracy jest pewność połączeń elektrycznych, szczególnie przewodu PEN.