PRODUKCJA IZOLATORÓW

dla energetyki zawodowej, przemysłu, hut i kopalń.

Izolatory wsporcze typu JO i JOR

NOWAAAA

Budowa / Opis

Izolatory wsporcze wnętrzowe z dzielnikiem napięcia typu reaktancyjnego wykonane są z lanego tworzywa epoksydowego z okuciami wewnętrzynymi z mosiądzu. W zakresie wymagań dla izolatorów wsporczych spełniają normę PN-90/E-06322/01 eqv IEC 273 (1990) stąd w budowie oznaczenia odwołano się od niej.

Budowa oznaczeń

JOR 8-95

  • JO – izolator wsporczy wnętrzowy z okuciami wewnętrznymi z materiału organicznego
  • R – izolator z dzielnikiem napięcia typu reaktancyjnego
  • 8 – klasa wytrzymałości 8 (8kN)
  • 95 – napięcie probiercze udarowe 95 kV